DATAROAD, a.s.
Softvérové riešenia
pre finančný trh

Služby

Vývoj softvérových riešení

Pre finančné trhy

icon

Softvérové riešenia


Softvérové riešenia na mieru pre finančný trh. Vyvinuté pre obchodníkov, depozitár cenných papierov a burzu.

icon

Vývoj pre burzu cenných papierov


Vývoj pre depozitáre cenných papierov. Softvéry pre evidenciu a pohyby cenných papierov, evidenciu subjektov a manažment všetkých cenných papierov na Slovensku.

icon

IT konzultácie a technická podpora


IT konzultácie a technická podpora pre prevádzkovateľov našich systémov aj po odovzdaní softvérového riešenia.

icon

Spracovanie, analýza a zálohovanie dát


Analýza dát z našich softvérov a navrhnutie optimálnych zmien vašich procesov. Starostlivosť o váš server.

Špecialisti vo vývoji softvérových riešení nielen pre finančný trh

DATAROAD, a.s.

KTO SME

Komplexná starostlivosť od vývoja softvéra až po kvalitný a expresný servis

Softvéry pre Burzu cenných papierov

icon

Softvéry pre Burzu cenných papierov od roku 2008

Od roku 2008 sa špecializujeme na vývoj softvérových riešení pre finančný trh. Sme tí, ktorí vyvinuli prvú slovenskú verziu softvéru pre zelektronizovanie Burzy cenných papierov. V roku 2017 sme vytvorili softvér, prostredníctvom ktorého sa napojilo Slovensko na medzinárodné obchodovanie v prostredí T2S.

icon

Softvér pre všetky oblasti podnikania

Napriek našej orientácii na finančný trh poskytujeme softvérové riešenia a komplexný servis pre všetky oblasti podnikania. Serverová časť je programovaná v prostredí Windows a využíva najmä technológie IIS a Microsoft SQL.

Naši

Partneri

Partneri s ktorými spolupracujeme na vývoji softvérových riešení

Kontaktujte nás a zistite viac
Naši klienti

Referencie

Spoločnosti, ktoré si na automatizáciu procesov vybrali nás

burza cennych papierov bcp centralny depozitar cennych papierov sr narodny depozitar slovanet termo techna plaut otp garencia
Projekty

Nerealizujeme s podporou verejných zdrojov

Tento projekt sa v súčasnosti nerealizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ale v rámci vlastných zdrojov. K tomuto rozhodnutiu sme dospeli hneď po prvej žiadosti na preplatenie nákladov, kde úsilie k realizácii žiadosti stálo viac ako samotný vývoj a realizácia prototypu za dané obdobie.

Vývoj a inštalácia rýchlo dobíjacích staníc pre elektrické vozíky


Dopytovo orientovaný projekt realizovaný na základe výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím.

Žiadosť NFP: NFP312040P167 - Vývoj a inštalácia rýchlo dobíjacích staníc pre elektrické vozíky. Schválená, zo začiatkom realizácie 1.10.2018.

Konečný prijímateľ: DATAROAD a.s.

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie

Cieľ: Zlepšenie možností mobility zdravotne postihnutých posunie úroveň kvality ich života a tým aj sociálnu inklúziu a integráciu do spoločenského života

Miesto realizácie projektu: celé územie SR - výsledky projektu bude možné využívať na celom území SR, miesta realizácie projektových podaktivít: 1 – 2 Bratislava, 3 – územie SR

Časový rámec realizácie projektu: 10/2018 – 7/2020

Rozpočet projektu: Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 67 294,24 EUR, poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP maximálne do výšky 60 564,82 EUR


Aktivity projektu:

1. Výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti - vývoj modulárneho hardvéru na inteligentné rýchlo nabíjacie stanice pre invalidné vozíky - vývoj firmvéru a softvéru pre nabíjaciu stanicu, vývoj aplikácie s údajmi o mieste, vzdialenosti a dostupnosti dobíjacích staníc - výroba prototypu, skúšky bezpečnosti v autorizovanej skúšobni - vybudovanie návrhu siete dobíjacích staníc pre elektrické invalidné vozíky

2. Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou - pilotné odskúšanie cieľovou skupinou

3. Prezentácia produktu a projektu na domácom trhu - WEB stránka o projekte, informovanie o úplne novej technológii a výrobku - účasť na výstave a zároveň organizácia minimálne troch seminárov – prezentácií pre reprezentatívne organizácie a cieľovú skupinu.


Napísali o nás: www.vozickar.info

Linky: www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk
Logo vozika Obr1
Kontakt

DATAROAD, a.s.

Spoločnosť DATAROAD, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6505/B.

Kontaktné údaje:
Tu nás nájdete
 • DATAROAD, a.s.
  Vysoká 17
  811 06 Bratislava,
  Slovensko
Fakturačné údaje:
 • Púpavová 30
  841 04 Bratislava,
  Slovensko
 • IČO: 35775939
  IČ DPH: SK2021484322